دامنه

[vc_row][vc_column][vc_wp_text]

TLD مدت زمان هزینه ثبت دامنه با هاست هزینه ثبت دامنه بدون هاست هزینه تمدید/انتقال دامنه توضیحات
af. ۱ سال 25 دالر 30 دالر ندارد
gov.af. 1 سال 20 دالر 25 دالر ندارد
com.af. ۱ سال 20 دالر 25 دالر ندارد
net.af. ۱ سال 20 دالر 25 دالر ندارد
edu.af. ۱ سال 20 دالر 25 دالر ندارد
org.af. ۱ سال 20 دالر 25 دالر ندارد
tv.af. ۱ سال 40 دالر 45 دالر ندارد
media.af. ۱ سال 40 دالر 45 دالر ندارد
com. ۱ سال 15 دالر 20 دالر ندارد
net. ۱ سال 15 دالر 20 دالر ندارد
info. ۱ سال 15 دالر 20 دالر ندارد
org. ۱ سال 15 دالر 20 دالر ندارد

نکته: بعلت تعداد بالای لیست فقط دامنه های مشهور قرار داده شده است.

برای ثبت دیگر دامنه ها با ما به تماس شوید.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی‌ها