افغان وردپرس

هاست دانشجویی فقط 1000 افغانی

دانشجویان عزیز دیگر نگران خرید هاست برای تمرین، نوآوری و خلاقیت نباشید چون ما بسته بی نظیری را .برای شما آماده کرده ایم فقط در بدل 1000 افغانی 1 جی بی هاست از ما تهیه نمایید.

شرایط:

1 – در حال تحصیل باشید

2 – کارت دانشجویی الزامیست

3 – کپی تذکره الزامیست

4 – در صورت پروژه پایان نامه، کپی پروپزل تایید شده الزامیست

این فرصت محدود است

علاقه مندان میتوانند توسط فورم زیر مشخصات خود را ثبت نمایند.

بسته دانشجوی

  • نام و تخلص تان را وارد نماید
  • شماره تماس فعال تان را وارد نماید
  • ادرس ایمیل تان را وارد نماید
  • شماره دانشجوی تان را وارد نماید
  • نام دانشگاه را وارد نماید