طراحی سایت در افغانستان, طراحی وب سایت در افغانستان, طراحی وبسایت در افغانستان, طراحی سایت افغانستان, سایت افغانستان

قیمت هاست ارزان

CHOOSE

Your Plan

Price

MB 250


رایگان


سالانه

۱ GB


۱۰۰

افغانی

سالانه

۲ GB


۲۰۰

افغانی

سالانه

۵ GB


۵۰۰

افغانی

سالانه

۱۰ GB


۱۰۰۰

افغانی

سالانه۱۵ GB

۱۵۰۰

افغانی

سالانه

۲۰ GB

۲۰۰۰

افغانی

سالانه

۲۵ GB

۲۵۰۰

افغانی

سالانه

GB 30

۳۰۰۰

افغانی

سالانه

نامحدود

۴۰۰۰

افغانی

سالانه

مشاهده امکانات


آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
+989367084466 +93744106688 (24 ساعته)